Return to site

TenneT: ‘Grootste groei te verwachten bij zonne-energie, betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening uitgangspunt’

De door TenneT geplande en maatschappelijk gewenste investeringen in het Nederlandse net zijn gericht op een blijvend hoge zekerheid van levering van stroom én de groei van zonne- en windenergie.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly