Return to site

Readaar wint aanbesteding inventarisatie asbestdaken Overijssel.

Readaar en Lievense CSO winnen de opdracht voor inventarisatie asbestdaken provincie Overijssel. Met 23 deelnemende gemeenten binnen de provincie vormt dit één van de grootste inventarisaties van asbestdaken tot nu toe.

Door middel van deze opdracht wil de provincie Overijssel een gebiedsdekkend inzicht krijgen in het aantal, oppervlakte en de locatie van asbestverdachte daken. Hiermee kan de provincie Overijssel de deelnemende gemeenten ondersteunen bij het landelijke doel om alle asbestdaken te saneren.

In 2024 wordt een wettelijk asbestverbod van kracht, alle asbesthoudende daken dienen tegen die tijd gesaneerd te zijn.

De opdracht is uitgezet binnen de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten 2017-2021. Lievense CSO is met Readaar als onderaannemer uit 13 partijen geselecteerd op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Met het winnen van deze aanbesteding heeft Readaar in totaal al 76 gemeenten als klant voor het in kaart brengen van asbestdaken.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly