All Posts
×
×
PRIVACY STATEMENT 

1. Wie is Readaar?
Readaar is een besloten vennootschap, kantoorhoudende aan de Maliestraat 1 in Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66239974. Readaar B.V. is gespecialiseerd in het semiautomatisch analyseren van luchtfoto’s. Concreet betekent dit dat we zaken die op een luchtfoto zichtbaar zijn verwerken in een database, we focussen ons daarbij op panden. We kijken bijvoorbeeld of een pand zonnepanelen heeft en hoe groot het pand is.  

2. De website.
Readaar exploiteert de website www.readaar.com. Deze website heeft als doel om geïnteresseerden te informeren over onze dienstverlening. Om de website optimaal te kunnen laten werken heeft Readaar bepaalde informatie nodig. Readaar verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat o.a. uit een geanonimiseerd IP-adres, het type browser, het computersysteem dat u gebruikt en de pagina's die u op de Website bezoekt. Voor zover Readaar deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, waarvoor we de instellingen zo privacy vriendelijk als mogelijk hebben ingesteld. Dit betekent concreet dat:
•	Google Analytics cookies gebruikt;
•	Google Analytics zo is ingesteld dat de gegevens anoniem worden verwerkt;
•	het ‘delen van gegevens’ is uitgeschakeld;
•	en er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Gebruik van het contactformulier
We zullen nooit weten dat u onze site heeft bezocht, tenzij u gebruik maakt van het contactformulier, wij vragen dan uw naam, telefoonnummer en emailadres, zodat we uw vraag kunnen beantwoorden. Zonder uw expliciete toestemming zal Readaar de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken. 

Readaar kan uw gegevens wel verstrekken aan derden als u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft. Ook kan Readaar uw gegevens aan derden verstrekken als wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, of als we dat moeten doen als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van haar eigen rechten.


Hyperlinks
De Website kan hyperlinks bevatten waarmee u de Website van Readaar verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Readaar heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement van Readaar heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Readaar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

Wat doet Readaar nog meer?
Behalve het feit dat Readaar www.readaar.com exploiteert zijn we een databedrijf, we verzamelen voornamelijk data over panden. Readaar verwerkt over het algemeen dus geen persoonsgegevens op grote schaal zoals:
•	Naam
•	Telefoonnummer 
•	Leeftijd 
•	Geslacht
•	Etc.

Dit geldt uiteraard niet voor ons personeel en klanten, van hen zijn we om wettelijke/praktische redenen genoodzaakt een dossier aan te houden. Indien we onverhoopt van een van onze klanten een van bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld om ze ons een bestand met sloopvergunningen sturen wat we moeten controleren. Dan deleten we de data direct en verzoeken de opdrachtgever de data opnieuw te sturen, nadat deze persoonsgegevens zijn verwijderd. Wij hebben dergelijke informatie namelijk niet nodig. Wat we wel nodig hebben zijn
•	Postcode 
•	Huisnummer
Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om relevante informatie aan onze klanten te leveren, we weten dan niet waar we moeten zoeken. Onze klanten zijn overigens voornamelijk gemeenten, maar daarnaast werken we ook voor ingenieursbureaus, verzekeraars en banken. Onze klanten zitten door heel Nederland. We hebben daarom een database met alle adressen in Nederland, dit is open data die door het Kadaster wordt beheert, je kan zelf eenvoudig inzien wat we van uw adres weten via  https://bagviewer.kadaster.nl/. Daarnaast gebruiken we perceelsgrenzen en hoogtedata, beide zijn ook open data welke via www.pdok.nl worden ontsloten. Tot slot beheren we luchtfoto’s van heel Nederland, om een indruk te geven hoe die eruit zien kunt u het beste Google Earth gebruiken (dit zijn overigens niet exact dezelfde foto’s). 

Solliciteren?
Wil je solliciteren bij Readaar? Leuk! We zullen sollicitatie uiteraard serieus bestuderen, daarna zullen we je gegevens maximaal 3 jaar bewaren. De reden dat we dat doen is dat als je niet wordt geselecteerd, maar we vinden je wel een goede kandidaat, dat we je dan in de toekomst alsnog kunnen benaderen als er een nieuwe functie vrij komt. Door bij ons te solliciteren ga je hiermee akkoord. 

Op welke wijze beschermt Readaar informatie?
Readaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We laten ons bijvoorbeeld jaarlijks “hacken” door een hierin gespecialiseerd bureau. 

Kennisneming en verbetering van uw gegevens en het recht op vergetelheid
U kunt de (persoons-)gegevens en toestemming die u heeft verstrekt altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als u alle gegevens wilt zien die Readaar over u heeft vastgelegd kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar contact@Readaar.nl. Let op wij hebben voornamelijk gegevens op adresniveau, met een naam alleen kunnen we meestal niets (tenzij u bij ons heeft gesolliciteerd of gewerkt) Readaar zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzage verzoek, maar normaal gesproken veel sneller. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens/toestemmingen die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Readaar. U kunt verzoeken dat Readaar uw gegevens verbeterd  of verwijderd, bij alle andere verzoeken zullen we u gegeven verwijderen. Readaar zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek, maar normaal gesproken veel sneller. Indien Readaar uw verzoek afwijst, zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Let op voor brondata zoals de BAG en kadaster kunnen wij geen mutaties doorvoeren, u moet daarvoor bij uw gemeente zijn, zij zijn bronhouder van deze data. 

Doorgifte naar landen buiten de EU 
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Daar waar mogelijk wordt data opgeslagen in Europa en bij voorkeur in Nederland, er zijn echter clouddiensten die die optie (nog) niet bieden en waarvoor we geen goed alternatief hebben (denk bv aan Dropbox), binnen die diensten slaan wij onze data buiten de EU op. Wij hebben voor deze diensten wel vastgesteld dat er sprake is van een goede beveiliging en op het moment dat het mogelijk is om onze data via deze diensten in Europa op te slaan zullen wij dat doen.   

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.

Vragen of klacht?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan contact@readaar.nl. Mocht u naar aanleiding daarvan nog steeds een klacht hebben, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.